Tietosuojaseloste

 

Tämä on Hieronta Flyktmanin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.7.2018.

 

Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Hieronta Flyktman
Y-tunnus: 2889809-4
Käyntiosoite: Teknologiantie 14 C 4
Postinumero: 90590
Postitoimipaikka: OULU
Puhelinnumero: 040 702 2245
Sähköpostiosoite: antti@hierontaflyktman.fi

 

 

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Antti Flyktman

 

Musto-Jaakon tie 2 c 3, 90540 Oulu

 

040-7022245

 

antti@hierontaflyktman.fi

 

 

 

Rekisterin nimi

 

Hieronta Flyktmanin asiakasrekisteri.

 

 

 

Rekisterin käyttötarkoitus

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 

Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen.

 

 

 

Rekisterin tietosisältö

 

Tämä rekisteri sisältää asiakastiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti) ja asiakkaan hoitoon olennaisesti liittyvät terveystiedot ja niiden toteutus.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietolähteet ovat asiakas itse, jonka lisäksi rekisteriin lisätään hoidon aikana esiin tulevat tiedot.

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, pl. kirjanpitäjä, joka näkee asiakkaan nimen laskutustiedoista.

 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterissä olevie tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Manuaalista aineistoa ei ole.

B. Digitaalinen aineisto Rekisterin ylläpitämiseen tarkoitettu tietokone on suojattu virustorjunnalla ja asiakastiedot ovat salasanan takana.

 

 

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus saada nähdä asiakastietonsa.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa korjaamista.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi kieltää rekisterissä olevien tietojen käyttämisen muuhun kuin asiakassuhteen ylläpitoon.

 

 

Evästeiden (cookies) käyttö

 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Rekisterin suojaus

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

 

Automaattinen päätöksenteko

 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.