#9 Liikkuvuusharjoittelu

Kehonhuolto on yleisesti ajateltu olevan synonyymi liikkuvuusharjoittelulle, perinteisessä mielessä vielä tarkemmin staattiselle venyttelylle. Kehonhuoltoon voidaan kuitenkin laskea liikkuvuusharjoittelun lisäksi oikeastaan kaikki, mitä ihminen tekee eli urheilu...

#8 Polvinivel

Polvinivel (articulatio genus) on sarananivel, joka sijaitsee reisiluun ja sääriluun välissä (Kuva 1.). Lisäksi niveleen liittyy polvilumpio (patella), ja tämä rakenne aiheuttaa sen, että polvi itse asiassa koostuu kahdesta nivelestä. Toinen näistä nivelistä on...

#7 Lonkkanivel

Tämän blogitekstin aiheena on lonkkanivelen rakenne, toiminta, sen toimintaan vaikuttavat lihakset, nivelen ongelmat, itsehoito ja miten nivelen aluetta hierotaan. Anatomisesti lonkkanivel on pallonivel, joka välittää jalkojen liikkeen selkään. Tämän lisäksi...

#6 Keskimmäisen pakaralihaksen heikkous

Pakara on kehon osa, jossa lonkkaniveltä kehon takapuolella suojaa useampi lihaskerros. Isoimpia pakaralihaksia on kolme, iso pakaralihas (musculus gluteus maximus), keskimmäinen pakaralihas (m. gluteus medius) ja pieni pakaralihas (m. gluteus minimus). Pakaralihasten...

#5 Kiertäjäkalvosin

Kiertäjäkalvosin (rotator cuff) on olkapään toiminnallinen kokonaisuus, joka koostuu neljän lihaksen jännealueesta (kuva 1.). Nämä lihakset ovat ylempi lapalihas (musculus supraspinatus), alempi lapalihas (m. infraspinatus), pieni liereälihas (m. teres minor) ja...

#4 Urheiluhieronta

Hierontaa käytetään yleisesti poistamaan lihaskireyksiä ja “avaamaan paikkoja”. Lisäksi hierojalle hakeudutaan lihaskivun ja sen tuomien mahdollisten liikerajoituksien vuoksi. Näitä ongelmia ratkomaan käytetään erilaisia muokkaavia tekniikoita ja otteita, jotta kehon...

#3 Iskias

Iskiashermo eli lonkkahermo (nervus ischidiacus, kuva 1) on kahdesta hermorungosta (n. peroneus communis ja n. tibialis) muodostuva kokonaisuus, joka kulkee reiden alueella saman hermotupen sisällä haarautuen polven alueella erillisiksi hermoiksi. Iskiashermo on...

#2 Epäkäslihas

Yksi tulevien blogitekstien aihepiireistä on lihakset, niiden anatomia, toiminta sekä kireyksiin liittyvät toimintahäiriöt ja niiden (oma)hoito. Ensimmäinen käsiteltävä lihas on hierojan työssä se todennäköisesti eniten työstettävä eli epäkäslihas (lat. musculus...

#1 Notkoselkä

Kirjoitan sivulle säännöllisen epäsäännöllisesti blogia, jossa käsittelen erilaisia aiheita. Osa, kuten tämäkin, käsittelee asentovirheitä ja niistä aiheutuvia ongelmia. Muita mahdollisia aiheita on jonkin tietyn lihaksen tai lihasryhmän anatomia ja toiminta (sekä...