Hierontaa käytetään yleisesti poistamaan lihaskireyksiä ja “avaamaan paikkoja”. Lisäksi hierojalle hakeudutaan lihaskivun ja sen tuomien mahdollisten liikerajoituksien vuoksi. Näitä ongelmia ratkomaan käytetään erilaisia muokkaavia tekniikoita ja otteita, jotta kehon tilanne saataisiin normalisoitua. Muokkaavan hieronnan lisäksi on olemassa kevyempää käsittelyä, jonka periaatteet ovat osin samat eli sen avulla pyritään parantamaan imunestekiertoa ja sitä kautta kuona-aineiden poistumista käsiteltävältä alueelta.

Hieronnan aikana moni asiakas on kysellyt, että mitä termi urheiluhieronta tarkoittaa ja siksi päätin kirjoittaa aiheesta oman tekstin. Yleinen käsitys tuntuu olevan, että urheiluhieronta on hyvin erilaista klassiseen hierontaan nähden. Tämä on toisaalta loogista, koska käytännössä aina, kun jossain näytetään urheilijoiden haastattelua ja lihashuoltoa, käsittely on hyvin kevyen oloista eikä voimakkaita otteita tehdä. Kyseinen havainto pitää kyllä osin paikkansa, koska urheiluhierontaan kuuluu palauttavat/valmistavat käsittelyt, mutta lisäksi urheiluhierontakin voi olla muokkaavaa ja itse käytän ns. normaalin hieronnan aikana sekä klassisen hieronnan että urheiluhieronnan tekniikoita. Pääasiallinen ero urheiluhieronnan ja klassisen hieronnan välillä on tavoite. Klassisessa hieronnassa se on juuri tuo lihaskireyksien ja kivun poisto, kun urheilijoilla hieronta tähtää vain ja ainoastaan urheilusuorituksen parantamiseen.

Periaatteet, miksi urheiluhierontaa käytetään eroavat hieman ns. normaalista hieronnasta. Kun normaalihierontaa käytetään lihaskireyksien hoitoon ja liikerajoituksien parantamiseen, urheiluhierontaa käytetään näiden lisäksi myös maitohappojen poistoon ja viivästyneen lihasarkuuden (DOMS) poistoon sekä palautumisen nopeuttamiseen urheilusuorituksen jälkeen. HIeronnalla pystytään myös lisäämään liikelaajuuksia (jälleen pätee ns. normaalihierontaan) ja mahdollisesti nopeuttamaan loukkaantumisesta toipumista. EIkä ikinä sovi unohtaa psykologista vaikutusta, sillä hieronnan ja muiden harjoittelun ulkopuolisen toiminnan vaikutusta urheilijan itseluottamukseen ei voi koskaan vähätellä. Urheilijat monesti kokevat saavansa hieronnan ansiosta energiavarastot täyteen ja hieronnan on todettu vähentävän agressiivisuutta urheilijoilla. Tämän vuoksi kilpailukaudella, tarkemmin ottaen kisojen aikana, hieronta pitää suunnitella tarkkaan. Urheilijat kuitenkin kokevat kaipaavansa hierontaan ja tavoitteisiin on helpompi päästä, jos sitä on tarjolla, vaikka lihashuollon hoitaisi hyvin. On muistettava, että hieroja on vain osa urheilijan apuverkostoa ja on hyvä tehdä hierontasuunnitelma yhdessä urheilijan, hierojan ja valmentajan kanssa.

Kuten aiemmin jo mainitsin, urheiluhieronta voidaan jakaa muokkaavaan ja valmistavaan/palauttavaan käsittelyyn. Muokkaava urheiluhieronta soveltuu urheilijoille parhaiten peruskuntokauden aikana, jolloin kehoa ei rasiteta aivan äärimmilleen vaan luodaan pohjaa kilpailukautta varten. Muokkaaviin otteisiin kuuluu paljon lihaksen kulkusuuntaan nähden poikittaista käsittelyä: poikittaisia venytyksiä, puserrusotteita ja lihaksen nostoa samalla venyttäen poikittain. Vaikka otteet eivät välttämättä ole yhtä kivuliaita kuin klassisessa hieronnassa monesti, näidenkin otteiden avulla lihasta saadaan hyvin rentoutettua ja mahdollisia kireyksiä helpotettua. Lisäksi on huomioitava, että muokkaavaa urheiluhierontaa tehdään hyvin vähällä väliaineella (tai kokonaan ilman) ja paljon myös pyyhkeen tai lakanan kanssa. Ajallisesti käsittelyaika voi olla kaikkea 15 minuutista pariin tuntiin, riippuen käsiteltävästä alueesta ja kireyksistä. Kuten kirjoitin, teen käsittelyn aikana myös urheiluhieronnan otteita, koska itse koen ne hyvin tehokkaaksi lihaksen rentoutumisen kannalta.

Valmistavaa ja palauttavaa hierontaa käytetään kilpailukauden aikana, etenkin kilpailujen tai pelien yhteydessä. Valmistava hieronta tehdään ennen urheilusuoritusta ja sen tarkoitus on valmistaa urheilijan kehoa suoritusta varten. Suositus valmistavalle käsittelylle on, että se tapahtuisi noin 45 minuuttia ennen varsinaista suoritusta, eli ennen lämmittelyä. Valmistavassa käsittelyssä käytetään reilusti väliainetta, tehdään pitkiä siveleviä otteita, jotka ovat taajuudeltaan melko nopeita. Lisäksi tehdään lihaksia aktivoivia otteita, jotka ovat ikään kuin tökkiviä ja hieman nipisteleviä. Käsittelyaika on monesti noin 15 minuuttia, muttei puoltakaan tuntia. Palauttava käsittely tehdään urheilusuortuksen jälkeen ja sen tarkoituksena on saada imunestekiertoa tehostettua ja sitä kautta poistaa kuona-aineita lihaksista. Palauttavaan käsittelyyn kuuluu rauhalliset sivelyt reilulla väliainemäärällä sekä ravistelut. Käsittelyaika on monesti 15-30 minuuttia ja siinä käsitellään monesti laajoja alueita.

Urheiluhieronnan suurin ero klassiseen hierontaan on sen käyttötarkoitus. Urheiluhieronta keskittyy aina urheilusuorituksen parantamiseen ja otteet valitaan sen mukaan, mikä kausi urheilijalla on menossa ja mikä on urheilijan itsensä toive käsittelyn tarkoituksesta. Muokkaavana käsittelynä urheiluhieronnassa käytetään paljon poikittaisia otteita ja venytyksiä. Lisäksi valmistavan käsittelyn tarkoituksena on aktivoida lihaksia urheilusuoritusta varten ja palauttavan käsittelyn tarkoituksena edesauttaa palautumista.

Lähteet:

Khan, S. U., Khan, A., & Khan, S. Study Regarding The Perception Of Athletes About The Role Of Massage In Sports Performance. Indian Federation of Computer Science in sports www. ijhpecss. org and www. ifcss. in under the auspices of International Association of Computer Science, 1, 39.

Sports J (2005). Sports massage: a comprehensive review. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45, 370-80.

Zadkhosh, S. M., Ariaee, E., & Zandi, H. G. (2018). The Effect of Massage Therapy on Aggression in Youth Wrestlers. Journal of Physical Education, 5(1), 6-13.