#9 Liikkuvuusharjoittelu

Kehonhuolto on yleisesti ajateltu olevan synonyymi liikkuvuusharjoittelulle, perinteisessä mielessä vielä tarkemmin staattiselle venyttelylle. Kehonhuoltoon voidaan kuitenkin laskea liikkuvuusharjoittelun lisäksi oikeastaan kaikki, mitä ihminen tekee eli urheilu...

#8 Polvinivel

Polvinivel (articulatio genus) on sarananivel, joka sijaitsee reisiluun ja sääriluun välissä (Kuva 1.). Lisäksi niveleen liittyy polvilumpio (patella), ja tämä rakenne aiheuttaa sen, että polvi itse asiassa koostuu kahdesta nivelestä. Toinen näistä nivelistä on...

#7 Lonkkanivel

Tämän blogitekstin aiheena on lonkkanivelen rakenne, toiminta, sen toimintaan vaikuttavat lihakset, nivelen ongelmat, itsehoito ja miten nivelen aluetta hierotaan. Anatomisesti lonkkanivel on pallonivel, joka välittää jalkojen liikkeen selkään. Tämän lisäksi...

#6 Keskimmäisen pakaralihaksen heikkous

Pakara on kehon osa, jossa lonkkaniveltä kehon takapuolella suojaa useampi lihaskerros. Isoimpia pakaralihaksia on kolme, iso pakaralihas (musculus gluteus maximus), keskimmäinen pakaralihas (m. gluteus medius) ja pieni pakaralihas (m. gluteus minimus). Pakaralihasten...

#5 Kiertäjäkalvosin

Kiertäjäkalvosin (rotator cuff) on olkapään toiminnallinen kokonaisuus, joka koostuu neljän lihaksen jännealueesta (kuva 1.). Nämä lihakset ovat ylempi lapalihas (musculus supraspinatus), alempi lapalihas (m. infraspinatus), pieni liereälihas (m. teres minor) ja...

#4 Urheiluhieronta

Hierontaa käytetään yleisesti poistamaan lihaskireyksiä ja “avaamaan paikkoja”. Lisäksi hierojalle hakeudutaan lihaskivun ja sen tuomien mahdollisten liikerajoituksien vuoksi. Näitä ongelmia ratkomaan käytetään erilaisia muokkaavia tekniikoita ja otteita, jotta kehon...